radar-level-sensor.png

Model: FMR56-AAACCDBRXZG+AAPMZ1  ǀ Cảm biến báo mức loại radar

Đặc điểm:

* Phép đo có độ tin cậy cao ngay cả khi thay đổi điều kiện sản phẩm và quy trình

* Quản lý dữ liệu HistoROM giúp vận hành, bảo trì và chẩn đoán nhanh chóng và dễ dàng

* Độ tin cậy cao nhất ngay cả khi có vật cản trong tàu nhờ công nghệ  đánh giá theo dõi đa tiếng vọng mới

* Phần cứng và phần mềm được phát triển theo tiêu chuẩn IEC 61508 lên đến SIL3 (dự phòng đồng nhất)

* Công nghệ nhịp tim để vận hành nhà máy hiệu quả về chi phí và an toàn trong toàn bộ vòng đời

* Tích hợp liền mạch vào hệ thống kiểm soát hoặc quản lý vận hành và hoạt động trực quan, hướng dẫn bằng menu (tại chỗ hoặc thông qua hệ thống kiểm soát)

* Kiểm tra dễ dàng nhất giúp tiết kiệm thời gian và chi phí