analog-conductivity-sensor-1.png

Model: CLS52-A1VA1A1  ǀ  Cảm biến độ dẫn điện cảm ứng

Đặc điểm:

* Phản hồi nhiệt độ nhanh chóng

* Ít bị bám bụi bẩn do cảm biến được thiết kế kín

* Không nhạy cảm với phân cực