deltabar-pmd55b-differential-pressure-transmitter.png

Bộ chuyển đổi chênh áp PMD55-AA21BD67FDDHAJA1A+AAPB Endress Hauser

Bộ chuyển đổi chênh áp thuộc thế hệ Deltabar mới. Mạnh mẽ và dễ vận hành cục bộ hoặc từ xa. Bộ phát có thể được điều khiển không dây thông qua ứng dụng trên thiết bị di động bằng kết nối Bluetooth an toàn. Dễ dàng bảo trì, làm tăng đáng kể hiệu quả trong dịch vụ kỹ thuật.
Phần mềm được thiết kế để đơn giản hóa việc xử lý. Trình hướng dẫn trực quan hướng dẫn qua quá trình thiết lập và kiểm tra bằng chứng của thiết bị giúp giảm thiểu lỗi vận hành.