hydrostatic-level-measurement-deltapilot-fmb70.png

Model: FMB70-XK97/139  ǀ Cảm biến áp suất E+H

Đặc điểm:

* Cảm biến đo Contite được làm kín, với khả năng chống ngưng tụ, độ chính xác tham chiếu cao: ± 0,1%, tùy chọn ± 0,075% và các hiệu ứng nhiệt độ tối thiểu nhờ bù nhiệt độ chủ động

* Độ lặp lại hàng loạt tối ưu và độ ổn định lâu dài

* Thiết kế mô-đun để dễ dàng thay thế màn hình hoặc thiết bị điện tử

* Sao lưu dữ liệu HistoROM / M-DAT cho cài đặt thiết bị và các giá trị đo

* Được giám sát chức năng từ ô đo đến thiết bị điện tử

* Tích hợp hệ thống liền mạch và độc lập (HART / PA / FF)