cam-bien-ph-1.png

Model: CPS41-2BB2ESS  ǀ  Cảm biến pH

Mô tả:

Ceraliquid CPS41 là thiết bị có hiệu suất cao tương tự để đo pH trong các ứng dụng hóa chất khắc nghiệt và môi trường có độ dẫn điện thấp hoặc hàm lượng dung môi hữu cơ đáng kể. Cảm biến được thiết kế để phản hồi nhanh, đảm bảo an toàn quy trình cao ngay cả trong các ứng dụng có thành phần trung bình thay đổi nhanh chóng.