Hàng sẵn giá ANS Viet Nam (HCM) ǀ T4 ǀ 10/2020 ǀ No.7

Xuất xứ

Hãng

Model và mô tả

100% EU Origin

Siemens Vietnam

Model: 6SL3201-0BE23-8AA0
Braking resistor

100% EU Origin

Siemens Vietnam

Model: 6SE6400-4BD24-0FA0
Braking resistor

100% EU Origin

Siemens Vietnam

Model: 6ES7331-7KF02-0AB0
Modul

100% EU Origin

Siemens Vietnam

Model: 6ES7134-4GB11-0AB0
Module

100% EU Origin

Siemens Vietnam

Model: 6ES7332-5HD01-0AB0
Module

100% EU Origin

Siemens Vietnam

Model: 6ES7322-1BL00-0AA0
Module

100% EU Origin

Siemens Vietnam

Model: 6ES7132-4BF00-0AA0
Module

100% EU Origin

Siemens Vietnam

Model: 6ES7138-4DA04-0AB0
Module

100% EU Origin

Siemens Vietnam

Model: 6ES7138-4FB03-0AB0
Module

100% EU Origin

Siemens Vietnam

Model: 6ES7138-4FB04-0AB0
Module

Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất