GIỚI THIỆU VỀ HÃNG INDUSTRIAL ENCODER CORPORATION

http://www.industrialencoder.ca/

Industrial Encoder Corporation, là thành viên của GESgroup (Global Encoder Solutions Group), có hơn 50 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế, sản xuất, kinh doanh và tiếp thị các bộ mã hóa quang học và từ tính chính xác.

Bộ mã hóa và hệ thống mã hóa là sản phẩm duy nhất của chúng tôi.

GESgroup cung cấp sản phẩm cho toàn bộ khách hàng trên toàn thế giới. Chính sách của GESgroup là cung cấp cho các đối tác của chúng tôi sản phẩm chất lượng tốt nhất và hỗ trợ tốt nhất có thể. Chúng tôi đã đạt được điều này bằng cách sử dụng những công nghệ tiên tiến, khái niệm sản xuất mới nhất và bằng cách duy trì một chương trình phát triển sản phẩm liên tục. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển bằng cách đáp ứng thị trường và khách hàng của chúng tôi.

Phân khúc - "Để hoạt động trong các thị trường phù hợp và cung cấp chất lượng tốt nhất."

Đơn giản hóa - "Cung cấp sản phẩm chất lượng thông qua thiết kế đơn giản."

Tiêu chuẩn hóa - "Cung cấp các thiết kế Đơn giản hóa thông qua các thành phần tiêu chuẩn."

Là một chuyên gia mã hóa, chúng tôi cung cấp dòng sản phẩm mã hóa chính xác toàn diện nhất cho nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau với bộ mã hóa trục đặcbộ mã hóa trục rỗng có lỗ khoan từ ¼ ”đến 4,5”. Cả hai kiểu mã hóa đều có sẵn trong các thiết kế :

  • Tương đối – Incremental : US581, UH760, IH360, IH490, IH510, IH581, IH740, IH950, IH951, IH103, IH120, IH150, IH200, IS240, IS280, IS410, IS581, IS700, IS900, IH635, IH965, IS508, IS635
  • Tuyệt đối một lượt - Absolute Single-Turn : AH580, AH740, AH950, AS581, AS580, AS700, AS900, AP700
  • Tuyệt đối Đa lượt- Absolute Multi-Turn : MS581, MS581, MP700
  • Chống cháy nổ- Explosion Proof : AX700, AX700B, MX700B-BUS, MX700B-SSI, MX700B-CAN, IH103, IX700
  • Chế độ tự rửa sạch- Wash Down duty : AP700-Parallel Signal Format, MP700
  • Dạng kéo dây - String Encoder : DWS50, DWS150, DWS1210, DWS1820
  • Hoạt động trong môi trường có dầu - Oil Field Draw Works Encoders : IH103
  • Sản xuất theo yêu cầu – OEM  special Encoder