Thiết bị giá tốt từ ANS Việt Nam 68

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% Japan Origin

Towaseiden Vietnam

Model: PRL-100
 Rotary paddle type level switch
 AC200/220V (same spec as SN:A49826-020)
Công tắc mức dạng xoay

100% Japan Origin

Towaseiden Vietnam

Model: HL-400ZE L=85mm
 Rotary paddle type level switch
 Torque weak 3 (same spec as SN:A46240-001)
Công tắc mức dạng xoay

100% Israel Origin

Unitronics

Code: V130-33-T2
 V130-T2 OPLC,WL DIS,12I,2A,12O

100% Israel Origin

Unitronics

Code: V100-17-ET2
 MODULE,ETHERNET FOR Vxxx

100% Israel Origin

Unitronics

Code: V100-17-RS4X
 MODULE,ISOLATED RS485 FOR V130

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: DMT143 G1C1A1A5A2ASX
Dewpoint Transmitter