Thiết bị giá tốt từ ANS Việt Nam 20

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% Germany Origin

Re-Spa Vietnam

Right model: 5A01098
Web Guide Controller MWG.10.1

100% Italy Origin

Elektrogas Vietnam

Type: VML2-5
Ev.Gas 3/4"L 230V 500mbar
Safety gas valve slow opening

100% Germany Origin

Rosemount Vietnam

3102HA1FRCNAQ4ST
Rosemount 3102 Level Transmitter

100% Italy Origin

Gefran Vietnam

LT-M-0150-S 0000X000X00
Position Sensor (LT-M-0150-S)

100% Italy Origin

Gefran Vietnam

LT-M-0225-S 0000X000X00
Position Sensor (LT-M-0225-S)

100% Italy Origin

Gefran Vietnam

LT-M-0300-S 0000X000X00
Position Sensor (LT-M-0300-S)

100% USA Origin

MTS Sensor Vietnam

Code: RHM0700MD70AS1G2100
Temposonics R-Serie

100% USA Origin

MTS Sensor Vietnam

code : RHM1150MD701S1G2100
Temposonics® R-Series

100% USA Origin

MTS Sensor Vietnam

Code: RHM1050MV20AS1G2100
Temposonics R-Serie

100% USA Origin

MTS Sensor Vietnam

Code: RHM0450MD701S1G2100
TEMPOSONICS R-Series