COMAC CAL

https://www.comaccal.com/

*Giới thiệu chung

COMAC CAL s.r.o. thành lập năm 1990 ở Cộng Hòa Séc một trong những công ty chuyên về phát triển và sản xuất một loạt các hệ thống công nghệ đồng hồ đo nhiệt và cảm biến để đưa ra các giải pháp dựa trên các đại lượng đo được hoặc các nguyên tắc đo.

*Ứng dụng: trong hầu hết các ngành công nghiệp nói chung

  • Hóa dầu
  • Chế biến thực phẩm
  • Quản lý nước
  • Kĩ thuật điện
  • Ngành công nghiệp hóa chất
  • Khai thác dầu mỏ công nghệ  ATEX

*Sản phẩm:

Danh mục sản phẩm đa dạng, từ cảm biến tùy chỉnh đơn giản đến các hệ thống phức tạp hơn

+Đồng hồ đo lưu lượng (cảm biến đo lưu lượng)

Áp dụng trong việc đo lưu lượng (thể tích/ khối lượng) của chất lỏng hoặc khí gas. Đo mực chất lỏng trong đường ống được sử dụng rộng rãi trong thực tế các ngành công nghiệp nhằm theo dõi chính xác định lượng (lưu lượng) chính xác của chất lỏng và đánh giá năng lượng tiêu thụ

STT

Sản phẩm

Ngành nghề ứng dụng

1

Lưu lượng kế cảm ứng flow 32

Công nghiệp thực phẩm

Công nghiệp hóa chất

2

Lưu lượng kế cảm ứng flow 33

Quản lý nước

Công nghiệp thực phẩm

Công nghiệp giấy

Kĩ thuật điện hoặc khai thác mỏ

Ngành công nghiệp nặng

Máy chiết rót

3

Lưu lượng kế cảm ứng flow 33 Ex with ATEX certification for explosive atmosphere (chứng nhận ATEX cho phép làm việc trong môi trường có thể gây cháy nổ)

Dầu mỏ

Hóa dầu

Hóa chất

4

Lưu lượng kế cảm ứng flow 38 kèm màn hình hiển thị

Quản lý nước

Sản xuất nông nghiệp

Công nghiệp giấy

Kĩ thuật điện hoặc khai thác mỏ

Hệ thống công nghiệp trộn

5

Lưu lượng kế cảm ứng flow 40 kèm màn hình hiển thị

Quản lý nước

Công nghiệp thực phẩm và hóa chất

6

Lưu lượng kế cảm ứng flow 45 kèm màn hình hiển thị

Quản lý nước

Nông nghiệp (hệ thống thủy lợi)

Công nghiệp thực phẩm

7

Đồng hồ đo lưu lượng/ cảm biến đo lưu lượng FPW 05/10/20 kèm cánh quạt FPW:

FPW 05

FPW 10

FPW 20

 

+Công tắc dòng chảy/ Công tắc lưu lượng:

Công tắc dòng chảy/ Công tắc lưu lượng kiểm soát dòng chảy trong đường ống mà không cần phải đo chính xác thông tin (mạch làm mát, ống rỗng, đợt vận hành,…)

STT

Sản phẩm

Ngành nghề ứng dụng

1

Công tắc dòng chảy/ Công tắc lưu lượng FS05 đo dựa trên công tắc nhiệt lượng

Hệ thông làm mát

Xây dựng

2

Công tắc dòng chảy nhiệt lượng/ Công tắc lưu lượng nhiệt lượng FSEx 10/11/15/20 cho phép dùng trong môi trường có khả năng cháy nổ cao:

FS 10Ex

FS 11Ex

FS 15Ex

FS 20Ex

Khai thác mỏ

Hóa dầu

Hóa chất

3

Công tắc dòng chảy/ Công tắc lưu lượng 10/11/15/20  dựa trên nguyên tắc nhiệt lượng

FS 11

FS 15

FS 20

Khai thác mỏ

Hóa dầu

Hóa chất

+Thiết bị / bộ đo định lượng

+Đồng hồ đo nhiệt/ dụng cụ đo nhiệt lượng/ máy xác định nhiệt trị

Bao gồm: 1 đồng hồ đo lưu lượng (cảm biến đo lưu lượng) và một cặp nhiệt kế (cho đường ống ra và đường ống vào)