CAC 60-4 

Colour Assessment Cabinet – CAC 

Tủ soi màu CAC  , CAC Verivide Vietnam

Tủ soi màu Verivide

Verivide Vietnam

CAC 60-5 

Colour Assessment Cabinet – CAC 

Tủ soi màu CAC  , CAC Verivide Vietnam

Tủ soi màu Verivide

Verivide Vietnam

CAC 120-4

Colour Assessment Cabinet – CAC 

Tủ soi màu CAC  , CAC Verivide Vietnam

Tủ soi màu Verivide

Verivide Vietnam

CAC 120-5

Colour Assessment Cabinet – CAC 

Tủ soi màu CAC  , CAC Verivide Vietnam

Tủ soi màu Verivide

Verivide Vietnam

CAC 150-4

Colour Assessment Cabinet – CAC 

Tủ soi màu CAC  , CAC Verivide Vietnam

Tủ soi màu Verivide

Verivide Vietnam

CAC 150-5

Colour Assessment Cabinet – CAC 

Tủ soi màu CAC  , CAC Verivide Vietnam

Tủ soi màu Verivide

Verivide Vietnam

ACCEL

Accelerotor viewer 

Tủ soi bề mặt vải/ kiểm tra mài mòn và trầy xước vải

Verivide Vietnam

 PAV Verivide Vietnam

 VPT60,  VPT 60

Planning Table VPT

Máy soi màu để bàn VPT

Verivide Vietnam

VPT Verivide Vietnam

 VPT120,  VPT 120

Planning Table VPT

Máy soi màu để bàn VPT

Verivide Vietnam

VPT Verivide Vietnam

 CCC

Colour Control Cabinets

Tủ soi màu CCC

Verivide Vietnam

 CCC Verivide Vietnam

 CF 60

Colour Fastness Grading Cabinet

Tủ soi độ bền màu

Verivide Vietnam

CF60 , CF 60 Verivide Vietnam

DIGIEYE SYSTEM

DigiEye for food and drink

Máy kiểm màu tự động cho thực phẩm

Verivide Vietnam

DIGIEYE Verivide Vietnam

DIGIEYE SYSTEM

DigiEye for textile and apparel

Máy kiểm màu tự động cho vải

Verivide Vietnam

DIGIEYE Verivide Vietnam

DIGIEYE SYSTEM

DigiGrade textile industry colour fastness grading

máy phân loại độ bền màu công nghiệp

Verivide Vietnam

DIGIEYE Verivide Vietnam

DIGIEYE SYSTEM

DigiEye large area system

máy phân kiểm màu cho sản phẩm lớn

Verivide Vietnam

DIGIEYE Verivide Vietnam