List code một số thiết bị tiêu biểu của Watts Industries Vietnam

Watts Industries Vietnam, Watts Vietnam, Wattswater Vietnam

Part No.: 010.0137.001
MSVM100/6B ,  Gas solenoid valve , Van điện từ cho Khí Ga Watts,   MSVM watts, Van điện từ  MSVM, Van điện từ Watts

Watts Industries Vietnam, Watts Vietnam, Wattswater Vietnam

Part No.: 010.0120.003
Type: MSV12/6B Gas solenoid valve , Van điện từ cho Khí Ga Watts,   MSVM watts, Van điện từ  MSVM, Van điện từ Watts

Watts Industries Vietnam, Watts Vietnam, Wattswater Vietnam

Part No.: 010.0322.003
Type: MSV100/6BEEXD Diaphragm safety valve , Van an toàn kiểu màng Watts,   MSV watts, Van an toàn kiểu màng MSVM, Van an toàn kiểu màng Watts

Watts Industries Vietnam, Watts Vietnam, Wattswater Vietnam

Part No.: 010.0322.001
Type: MSV100/6BEEXD Diaphragm safety valve , Van an toàn kiểu màng Watts,   MSV watts, Van an toàn kiểu màng MSVM, Van an toàn kiểu màng Watts

Watts Industries Vietnam, Watts Vietnam, Wattswater Vietnam

Part No.: 010.0325.001
Type: MSV200/6BEEXD Diaphragm safety valve , Van an toàn kiểu màng Watts,   MSV watts, Van an toàn kiểu màng MSVM, Van an toàn kiểu màng Watts

Watts Industries Vietnam, Watts Vietnam, Wattswater Vietnam

Part No.: 010.0325.003
Type: MSV200/6BEEXD Diaphragm safety valve , Van an toàn kiểu màng Watts,   MSV watts, Van an toàn kiểu màng MSVM, Van an toàn kiểu màng Watts

Watts Industries Vietnam, Watts Vietnam, Wattswater Vietnam

Part No.: 0941530
Domestic gas leak detector GSX , Máy phát hiện rò rỉ khí Watts, Máy phát hiện khí GSX, gas leak detector GSX Watts , 0941530 watts

Watts Industries Vietnam, Watts Vietnam, Wattswater Vietnam

Part No.: 007.0062.000
Gas filter 70602/6B , Bộ lọc Watts, Bộ lọc 70602/6B , 70602/6B watts