Hàng Pora sẵn giá ANS Viet Nam (HCM) ǀ T4 ǀ 10/2020 ǀ No.17

Origin

Hãng xuất sản

Model và mô tả

100% Germany Origin

Balluff

BTL0HRF
BTL7-E501-M0050-B-SA316-KA05
Magnetostrictive Sensors

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330103-00-03-50-02-05
3300 XL 8 mm Probe

100% Germany Origin

BFI Vietnam

Model: 6010-2033-00
Flame Scanner

100% Germany Origin

BFI Vietnam

Model: 6020-3001-00
Flame Scanner

100% France Origin

Celduc Vietnam

Code: SO868970
Single Phase Solid State Relays okpac range
95A/24-510Vac/VDR/Ctrl 20-265Vac/dc/Led/Regulated Input/IP20

100% France Origin

Celduc Vietnam

Code: SG564420
Proportional Controllers 40A/400Vac/Ctrl 4-20mA

100% France Origin

Celduc Vietnam

Code: SGT965360
Solid State Relays 3x50A/24-600Vac/Ctrl 8,5-30Vdc

100% Spain Origin

DEVALLE Vietnam

Model: MVAB383015/316/68
STAINLESS STEEL ELECTRICAL ENCLOSURE

100% Spain Origin

DEVALLE Vietnam

Model: MVAB302015/316/68
STAINLESS STEEL ELECTRICAL ENCLOSURE

100% Canada Origin

GREYSTONE Vietnam

Model: GFS-83U-NPIKG
Air DP switch, 50-500Pa, 1/2" NPT, c/w KIT