Thiết bị giá tốt từ ANS Việt Nam 111

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% Brazil Origin

Balluff Vietnam

BHS003M
BES 516-300-S295/1.250"-S4
 ; Inductive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BES04U9
BES M08EF-PSC20B-BP01,25-526 ; Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL22WC
BTL5-T110-M2500-A-S103
 ; Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL108P
BTL5-T110-M0350-A-S103 ; Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL1PAJ
BTL5-T110-M2650-A-S103
 ; Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL00Y5
BTL5-T110-M0600-A-S103 ; Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL1PAH
BTL5-T110-M0400-A-S103 ; Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL22WC
BTL5-T110-M2500-A-S103 ; Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL108P
BTL5-T110-M0350-A-S103
 ; Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL1PAJ
BTL5-T110-M2650-A-S103
 ; Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL00Y5
BTL5-T110-M0600-A-S103
 ; Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL1PAH
BTL5-T110-M0400-A-S103
 ; Magnetostrictive Sensors

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BIS00T9
BIS VM-305-001-S4

HF read/write heads and antennas (13.56 MHz)

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BIS00U9
BIS V-6110-063-C002

HF processor units (13.56 MHz)