Thiết bị giá tốt từ ANS Việt Nam 22

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% USA Origin

Aii Vietnam

Model: AII-11-60
 O2 Sensor

100% USA Origin

Aii Vietnam

Model: AII 2000 A
 O2 Analyzer

100% USA Origin

Allen Bradley
 Vietnam

801-NX10
 Limit switch - Công tắc hành trinh
 Sẵn kho - Giao ngay: 2pcs

100% USA Origin

Allen Bradley
 Vietnam

801-NX8
 Limit switch - Công tắc hành trinh
 Sẵn kho - Giao ngay: 2pcs

100% USA Origin

Allen Bradley
 Vietnam

801-NX7
 Limit switch
 Limit switch - Công tắc hành trinh
 Sẵn kho - Giao ngay: 2pcs

100% USA Origin

Allen Bradley Vietnam

1734-IB8S
 Module

100% USA Origin

Allen Bradley Vietnam

1734-OB8S
 Module

100% UK Origin

Avdel Vietnam

Proset XT2 Rivet Tool
 P/N: 76002-00001

100% UK Origin

Avdel Vietnam

Proset XT2 Rivet Tool
 P/N: 76002-00001

100% Switzerland
 Origin

Baumer Electric Vietnam

Code: FZAM 08P1001/S35L
 Description: Photoelectric switch sensor
 No. 10235364
 REFLEX-TASTER (Sn fix 50mm)