Hàng Pora sẵn giá ANS Viet Nam (HCM) ǀ T4 ǀ 10/2020 ǀ No.14

Tên sản phẩm

Model và mô tả

Hãng xuất sản

DRY HOPPER              

MÁY SÁY NHỰA

 

25K

PORA Vietnam

50K

PORA Vietnam

75K

PORA Vietnam

100K

PORA Vietnam

150K

PORA Vietnam

200K

PORA Vietnam

250K

PORA Vietnam

300K

PORA Vietnam

400K

PORA Vietnam

500K

PORA Vietnam

OTHER

TORQUE MOTOR

PORA Vietnam

SCR

PORA Vietnam

P/S SPEED CONTROLLER

PORA Vietnam

P/S MOTOR

PORA Vietnam

DOCTOR KNIFE

PORA Vietnam

HIGH VOLTAGE WIRE

PORA Vietnam

REDUCER(10B1)+GEAR

PORA Vietnam

WARM REDUCER+GEAR

PORA Vietnam

MOTOR+REDUCER

PORA Vietnam