Hàng sẵn giá ANS Viet Nam (HCM) ǀ T4 ǀ 10/2020 ǀ No.4

Xuất xứ

Hãng

Model và mô tả

100% France Origin

Celduc  Vietnam

Code: WF151200
Heatsink DIN 2°c/W for SC/SO

100% Netherland Origin

System Sensor Vietnam

Code: SSM24-6
Description: Alarm bell

100% Netherland Origin

System Sensor Vietnam

Code: P2RK
Description: P2RK Outdoor Wall Strobe

100% Italy Origin

Gefran Vietnam

Model: PR-65-B-0-472-0-000X000X00
Position Sensor ; F004522

100% Korea Origin

Kowel Vietnam

Model: DLS-10412412
Triple lip seal
(Screw Type Dry Vacuum Pump Repair Parts ㅡ Model: KDPH1500)

100% Korea Origin

Kowel Vietnam

Model: DLS-1011012
Double lip seal
(Screw Type Dry Vacuum Pump Repair Parts ㅡ Model: KDPH1500)

100% Korea Origin

Kowel Vietnam

Model: B-3216
Ball bearing
(Screw Type Dry Vacuum Pump Repair Parts ㅡ Model: KDPH1500)

100% Korea Origin

Kowel Vietnam

Model: B-NJ2216
Roller bearing
(Screw Type Dry Vacuum Pump Repair Parts ㅡ Model: KDPH1500)

100% Korea Origin

Kowel Vietnam

Model: B-6314Z
Ball bearing
(Screw Type Dry Vacuum Pump Repair Parts ㅡ Model: KDPH1500)

100% Korea Origin

Kowel Vietnam

Model: OS-TC659013
Oil seal
(Screw Type Dry Vacuum Pump Repair Parts ㅡ Model: KDPH1500)

Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất