Tên thương hiệu Mã sản phẩm
VEGA Việt Nam VEGAVIB 61 
VB61.GXAGCRAMX 
Vibrating mức chuyển đổi cho các chất rắn số lượng lớn hạt
VEGA Việt Nam VEGAVIB 61 
VB61.XXAGDRKMX 
Vibrating mức chuyển đổi cho các chất rắn số lượng lớn hạt
VEGA Việt Nam VEGAWAVE 61 
WE61.XXAGDRKMX 
Vibrating mức chuyển đổi cho bột
VEGA Việt Nam VEGAPULS 67 
PS67.XXBXXHAMXX 
cảm biến Radar để đo mức liên tục của các chất rắn với số lượng lớn
VEGA Việt Nam VEGAPULS 68 
PS68.XXEGD2HAMXX 
cảm biến Radar để đo mức liên tục của các chất rắn với số lượng lớn
VEGA Việt Nam VEGAMET 381 
MET381.XX 
tín hiệu điều hòa và màn hình công cụ cho cảm biến mức
VEGA Việt Nam VEGAMET 624 
MET624.XXX 
tín hiệu điều hòa và màn hình công cụ cho cảm biến mức
VEGA Việt Nam VEGASEL 643 
SEL643.XK 
phụ chuyển đổi mức và công cụ điều hòa tín hiệu
VEGA Việt Nam VEGACAL 63 
CL63.XXFGAXKMXX 
dung que điện cực để đo mức liên tục
VEGA Việt Nam VEGAVIB 63 
VB63.XXAHARKMX 
rung chuyển đổi mức với phần mở rộng ống cho chất rắn số lượng lớn hạt
VEGA Việt Nam VEGAKON 61 
KON61.XG1RX 
hạn dẫn điện chuyển đổi cho các chất lỏng cho các lắp đặt phía trước tuôn
VEGA Việt Nam ÜSB62-36G.CXX
VEGA Việt Nam BR52.CAGG2EHAMXS
VEGA Việt Nam Br52kkggp2KHKMAE
VEGA Việt Nam BR52.CXGG2EHAMXM 
VEGA Việt Nam BR52.CXGP2KHAMXM 
VEGA Việt Nam ÜSB62-36G.CXX
VEGA Việt Nam BR52.CXGG2EHAMXM 
VEGA Việt Nam BR52.CXGP2KHAMXM 
VEGA Việt Nam SEL643.XK       
VEGA Việt Nam PS68.XXK1O4HAMXK              
VEGA Việt Nam VEGAPULS 68 
PS68.XXK1O4HAMXK       
VEGA Việt Nam VEGAMET 624 
MET624.XXX
VEGA Việt Nam VEGAPULS 68 
PS68.XXD1O2BRMXX             
VEGA Việt Nam VEGAPULS 68 
PS68.XXD1O2BRMXX             
VEGA Việt Nam VEGASEL 643; SEL643.XK 
phụ chuyển đổi mức và điều hòa tín hiệu 
cụ, Inclusive plug-in ổ cắm
VEGA Việt Nam KON61.XG1RX