Danh sách thiết bị giá tốt đang được phân phối bởi ANS Việt Nam ǀ 3

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% USA Origin

Eaton Vietnam

Part No.: 02-397870
DG4V4-012A-M-S3-PA5W-B-5-10-S633

100% Sweden Origin

Emeta Vietnam

MA100-06-1024-22
58mm Encoder, 6mm shaft, 5-30V, 1024 ppr, ABZ+ inv ABZ
2m radial cable 8x0,22 + screen

100% Sweden Origin

Emeta Vietnam

MA100-06-1024-22
58mm Encoder, 6mm shaft, 5-30V, 1024 ppr, ABZ+ inv ABZ
2m radial cable 8x0,22 + screen

100% Germany Origin

F.T.M Vietnam

Model: CTA 24-2
Current Transformer
RATED PRIMARY VOLTAGE (V) or CURRENT (A): 25A

100% Germany Origin

F.T.M Vietnam

Model: CTA 24-2
Current Transformer ; Báo giá theo nameplate
RATED PRIMARY VOLTAGE (V) or CURRENT (A): 25A

100% Sweden/USA Origin

Flir Vietnam

TG167
Spot thermal camera

100% Switzerland Origin

FMS Vietnam

Model: LMGZ310.3000.50
(Replace for LMGZ310.519.794)
Force sensor

100% UK Origin

Hepcomotion Vietnam

P/N: LJ25C
GV3 Ø25 Bearing Assembly, Concentric Long Stud

100% UK Origin

Hepcomotion Vietnam

P/N: LJ25E
GV3 Ø25 Bearing Assembly, Eccentric Long Stud

100% Germany Origin

HKM-Messtechnik GmbH

Compression load cell / 20to
Type: DD 3.1