SL-180B Clean Water Level Detector 

Thiết bị đo mức

JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS Vietnam, ANS Vietnam

SL-232B Deep Well Water Level Detector 

Thiết bị đo mức

JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS Vietnam, ANS Vietnam

SL-180C Waste Water Level Detector 

Thiết bị đo mức

JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS Vietnam, ANS Vietnam

Dike-type and Partial Flume-type Flowmeter

Thiết bị đo lưu lượng

JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS Vietnam, ANS Vietnam

Electromagnetic Flow Velocity / Direction Meter FD-10 FD-20

Thiết bị đo hướng chảy của lưu lượng

JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS Vietnam, ANS Vietnam

SD-40 Sludge Density Meter

Thiết bị đo mật độ bùn

JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS Vietnam, ANS Vietnam

OD-10 Optical Dissolved Oxygen Meter

Thiết bị đo độ oxy hòa tan

JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS Vietnam, ANS Vietnam

MK-210HE II Vibration Data Management System

Hệ thống quản lý dữ liệu rung

JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS Vietnam, ANS Vietnam

MK-21 Vibrometer With Simple Diagnosis Function

Máy đo độ rung

JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS Vietnam, ANS Vietnam