Name of producer

 Tên Tiếng Việt

Model

Brand

Thermoelectric Anemometers

Máy đo nhiệt điện

ThermoAir3

Schiltknecht Vietnam

Thermoelectric Anemometers

Máy đo nhiệt điện

ThermoAir6/64

Schiltknecht Vietnam

Vane Anemometer

Máy đo gió cánh quạt

MiniAir20

Schiltknecht Vietnam

Vane Anemometer

Máy đo gió cánh quạt

MiniAir Junior

Schiltknecht Vietnam

Vane Anemometer

Máy đo gió cánh quạt

MiniAir6

Schiltknecht Vietnam

Vane Anemometer

Máy đo gió cánh quạt

MiniAir60

Schiltknecht Vietnam

Vane Anemometer

Máy đo gió cánh quạt

MiniAir64

Schiltknecht Vietnam

Velocity meter for surface water

Đồng hồ đo lưu lượng nước

MiniWater20

Schiltknecht Vietnam

Manometer for micro-pressure

Đồng hồ đo áp suất

ManoAir100

Schiltknecht Vietnam

Manometer for micro-pressure

Đồng hồ đo áp suất

ManoAir600

Schiltknecht Vietnam

Air-flow measurement for tunnel ventilation

Thiết bị đo lưu lượng khí

TMS3000

Schiltknecht Vietnam

Chimney Measuring System

Máy đo khí thải ống khói

Stationary: STEMO1

Schiltknecht Vietnam

Chimney Measuring System

Máy đo khí thải ống khói

Mobile: ManoAir600

Schiltknecht Vietnam

Meteorological sensor for wind-speed and direction

Cảm biến tốc độ gió

Type f.566.24.28

Schiltknecht Vietnam

Meteorological sensor for wind-speed and direction

Cảm biến tốc độ gió

Type f.566.24.29

Schiltknecht Vietnam

Yacht anemometer

Máy đo tốc độ gió

Anemometer Type 454

Schiltknecht Vietnam