Thiết bị giá tốt từ ANS Việt Nam 91

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% China
Origin

Jiaozuo
Vietnam

Brake Pads
 Use for Model: YPZ2-560VI/E80-L-TZ
Note : conf hình ảnh khi order

100% China
Origin

Jiaozuo
Vietnam

Brake Pads
 Use for Model: YPZ2-630VI/E121-L-TZ
Note : conf hình ảnh khi order

100% Japan
Origin

Keyence
Vietnam

Model: VT3-V7
HMI

100% Japan
Origin

Mitsubishi
Vietnam

Model : Q35B
Main Base

100% Japan
Origin

Mitsubishi
Vietnam

Model: Q61P
 Module

100% Japan
Origin

Mitsubishi
Vietnam

Model : Q03UDVCPU
 PLC

100% Japan
Origin

Mitsubishi
Vietnam

Model : Q06UDVCPU
Module

100% Japan
Origin

Mitsubishi
Vietnam

Model : QJ71E71-100
Module

100% Japan
Origin

Mitsubishi
Vietnam

Model : QJ71GP21-SX
Module

100% Japan
Origin

Mitsubishi
Vietnam

Model : QJ61BT11N
Module