Name of producer

 

Model

Brand

POWER SUPPLIER/CONVERTER

BỘ NGUỒN CHUYỂN MẠCH

DRV

GIMATIC VIETNAM

MPS

GIMATIC VIETNAM

MAGNETIC SENSORS FOR “C” SLOT

CẢM BIẾN TỪ CHO RÃNH C

SN-G

GIMATIC VIETNAM

SS-G

GIMATIC VIETNAM

INDUCTIVE SENSORS

CẢM BIẾN CẢM ỨNG

SI

GIMATIC VIETNAM

ACCESSORIES FOR MAGNETIC SENSORS

PHỤ KIỆN CHO CẢM BIẾN

CF

GIMATIC VIETNAM

SENSORS

CẢM BIẾN 

 

GIMATIC VIETNAM

CONTROL BOX

HỘP ĐIỀU KHIỂN 

SB

GIMATIC VIETNAM

LINEAR ACTUATORS

THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG TUYẾN TÍNH

ZX

GIMATIC VIETNAM

MAGNETIC SENSORS FOR “C” SLOT

CẢM BIẾN TỪ CHO RÃNH C

SN-G

GIMATIC VIETNAM

SS-G

GIMATIC VIETNAM

MAGNETIC SENSORS FOR “T” SLOT

CẢM BIẾN TỪ CHO RÃNH T

SA-G

GIMATIC VIETNAM

SC

GIMATIC VIETNAM

SC-G

GIMATIC VIETNAM

SL-G

GIMATIC VIETNAM

MAGNETIC SENSORS FOR DOVETAIL SLOT

CẢM BIẾN TỪ CHO RÃNH KHỚP NỐI

CB-G

GIMATIC VIETNAM

MAGNETIC SENSORS FOR TIE-ROD CYLINDERS

CẢM BIẾN CHO XY LANH TIE-ROD 

SM-G

GIMATIC VIETNAM

SM-G-IP68

GIMATIC VIETNAM

SM-G-NC

GIMATIC VIETNAM

SMR-G

GIMATIC VIETNAM

NO LED MAGNETIC SENSORS

CẢM BIẾN TỪ KHÔNG ĐÈN LED

NO-LED

GIMATIC VIETNAM

INDUCTIVE SENSORS

CẢM BIẾN CẢM ỨNG

SI

GIMATIC VIETNAM

ULTRASONIC SENSORS

CẢM BIẾN SIÊU ÂM

SU

GIMATIC VIETNAM

OPTICAL SENSORS

CẢM BIẾN QUANG

SO

GIMATIC VIETNAM

SHOCK SENSORS

SHOCK SENSORS

SG

GIMATIC VIETNAM

ANALOG SENSORS

ANALOG SENSORS

SN_V-G

GIMATIC VIETNAM

SS_V-G

GIMATIC VIETNAM

MULTI-SENSOR TESTER

CẢM BIẾN ĐA NĂNG

SB2T

GIMATIC VIETNAM

ACCESSORIES FOR MAGNETIC SENSORS

PHỤ KIỆN CHO CẢM BIẾN

CF

GIMATIC VIETNAM

K

GIMATIC VIETNAM

ST

GIMATIC VIETNAM

SW

GIMATIC VIETNAM

XF

GIMATIC VIETNAM