GIỚI THIỆU

Termotech – Italy chuyên cung cấp tất cả các loại cảm biến nhiệt độ trong công nghiệp : cảm biến nhiệt độ PT100 , cảm biến nhiệt NTC ,cảm biến nhiệt PTC , cảm biến nhiệt thermocouple loại J , cảm biến nhiệt thermcouple loại K , cảm biến nhiệt thermocouple loại S, cảm biến nhiệt thermocouple loại B …

Tất cả các cảm biến nhiệt  của Termotech được sản xuất tại Ý với tiêu chuẩn chất lượng cao trong G7 . Cảm biến nhiệt độ Pt100 của Termotech có khả năng chịu được nhiệt độ lên tới 600oC cho loại tiêu chuẩn và 850oC cho loại đặc biệt .

Termotech – Italy chủ yếu các mặt hàng về đo nhiệt độ :

– Cảm biến nhiệt độ RTD / Pt100 / Pt1000 / Ni100 / NTC / PTC : RPI , RLM , RMM ,RLR , ROT , RBA , RBS , RLF , RMF , RLB , RTA , RTS , RTM , RIS , RIM , RTG , RRG , RTF , RRF , RTI , RTP , RCT , RAL , RAB

– Cảm biến nhiệt độ Thermocouple K / J / R / T / S / B : TPI , TLM , TMM , TLR , TOT , TBA , TBM , TBF , TBS , TLF , TBC TBL , TMI , TMT , TTS , TTM , TIC , TIM , TTG , TRG , TTF , TRF , TTI , TTP , TTH , TTV , TCM

Sản Phẩm

Resistance Thermometers RTD (Cảm Biến Nhiệt RTD).

Đo cảm biến nhiệt độ đầu dò Platinum Rtd Pt100, Sensores De Temperatura Pt100

Thermocouples (Cặp Nhiệt Điện)

JUMO -200 To +800 Degree C Ceramic Thermocouple, for Industrial, Rs 4500 /piece | ID: 14180420333

Cables (Cáp)

Cảm biến nhiệt độ Termotech LR1P3B6400GBA20: Đánh giá chi tiết

 • Thermocouples cable (cáp cặp nhiệt điện)
 • RTD and signal transmission cable (Cáp truyền dẫn RTD và tín hiệu)
 • Power Cable (Cáp điện)

Thermowells

thermowell - Thiết bị đo lường

Phụ Kiện

 • Connector
 • Fixing devices
 • Slidable flanges
 • Connection heads
 • Terminal blocks
 • Transmitters