List code sẵn kho ANS Da Nang (15) / Tháng 1_2019

1

GHM1300MR031A0
Temposonics Position Sensor

Cảm biến Temposonics  Cảm biến MTS Cảm biến vị trí  Temposonics Vietnam MTS Sensor Vietnam

2

GHM0300MR031A0
Temposonics Position Sensor Cảm biến Temposonics  Cảm biến MTS Cảm biến vị trí  Temposonics Vietnam MTS Sensor Vietnam

3

GHM1050MR031A0
Temposonics Position Sensor

Cảm biến Temposonics  Cảm biến MTS Cảm biến vị trí  Temposonics Vietnam MTS Sensor Vietnam

4

SD0284200 Resolver
1986A1XRX  Ametek Vietnam

5

6312PTB pH controller Jenco Vietnam

Bộ điều khiển PH Jenco 6312PTB Jenco Instrument Vietnam

6

IP-600-1N

pH Probe  Đầu dò pH  IP-600-1N  Jenco Vietnam Jenco Instrument Vietnam

7

125-10-12E
Clutches and brakes 125-10-12E Miki Pulley Vietnam

Bộ ly hợp và thắng từ   125-10-12E Miki Pulley Vietnam

8

R41459 Pressure gauge  đồng hồ áp suất  Tempress Vietnam

9

R41465 Pressure gauge  đồng hồ áp suất  Tempress Vietnam

10

R41466 Pressure gauge  đồng hồ áp suất  Tempress Vietnam

11

HL-400H Rotary level paddle switch Cảm biến mức Towa | Level sensor Towa

12

HMT330-7S1D011BXAA100A45CQBAA1
HMT330  Humidity and Temperature Transmitter

Transmitter Vaisala | bộ chuyển đổi tín hiệu vaisala

13

Dewpoint Transmitter DMT143 L1C1X1A5AAASX

Transmitter Vaisala | bộ chuyển đổi tín hiệu vaisala