Thiết bị giá tốt từ ANS Việt Nam 171

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% CHINA Origin

ABB
Vietnam

Model: : ACS355-03E-02A4-4
Machinery Drive

100% CHINA Origin

ABB
Vietnam

Model: :ACS355-03E-03A3-4
Machinery Drive

100% CHINA Origin

ABB
Vietnam

Model: : ACS355-03E-04A1-4
Machinery Drive

100% CHINA Origin

ABB
Vietnam

Model: : ACS355-03E-05A6-4
Machinery Drive

100% CHINA Origin

ABB
Vietnam

Model: : ACS355-03E-07A3-4
Machinery Drive

100% CHINA Origin

ABB
Vietnam

Model: : ACS355-03E-08A8-4
Machinery Drive

100% CHINA Origin

ABB
Vietnam

Model: : ACS355-03E-12A5-4
Machinery Drive

100% Malaysia Origin

Allen Bradley
Vietnam

Model: : 1769-L27ERM-QBFC1B
controllers

100% Malaysia Origin

Allen Bradley
Vietnam

Model: :1769-IQ16
Modules

100% Malaysia Origin

Allen Bradley
Vietnam

Model: : ACS355-03E-04A1-4
Modules