GIỚI THIỆU VỀ GESGROUP

www.globalencoder.com

GESgroup cung cấp sản phẩm cho toàn bộ khách hàng trên toàn quốc. Chính sách của GESgroup là cung cấp cho các đối tác của chúng tôi sản phẩm chất lượng tốt nhất và hỗ trợ tốt nhất có thể. Chúng tôi đã đạt được điều này bằng cách sử dụng những công nghệ tiên tiến, khái niệm sản xuất mới nhất và bằng cách duy trì một chương trình phát triển sản phẩm liên tục. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển bằng cách đáp ứng thị trường và khách hàng của chúng tôi.

Phân khúc - "Để hoạt động trong các thị trường phù hợp và cung cấp chất lượng tốt nhất."

Đơn giản hóa - "Cung cấp sản phẩm chất lượng thông qua thiết kế đơn giản."

Tiêu chuẩn hóa - "Cung cấp các thiết kế Đơn giản hóa thông qua các thành phần tiêu chuẩn."

Là một chuyên gia mã hóa, chúng tôi cung cấp dòng sản phẩm mã hóa chính xác toàn diện nhất cho nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau với bộ mã hóa trục đặc và bộ mã hóa trục rỗng có lỗ khoan từ ¼ ”đến 4,5”. Cả hai kiểu mã hóa đều có sẵn trong các thiết kế như Tăng dần, Tuyệt đối một lượt, Đa lượt tuyệt đối, Chống cháy nổ, Nhiệm vụ rửa sạch, An toàn nội tại và Điện trở quang hoặc Magneto.

SẢN PHẨM

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY TƯƠNG ĐỐI LẬP TRÌNH: US581, UH760

http://www.industrialencoder.ca/pictures/category/58_big.jpg

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY TƯƠNG ĐỐI

http://www.industrialencoder.ca/pictures/category/22_big.jpg

+ Bộ mã hóa tương đối - Trục rỗng:IH360, IH490, IH510, IH581, IH740, IH950, IH951, IH103, IH120, IH150, IH200.

+ Bộ mã hóa tương đối - Trục rắn: IS240, IS280, IS410, IS581, IS700, IS900

Hoa Kỳ - Bộ mã hóa kích thước Inch: IH635, IH965, IS508, IS635

http://www.industrialencoder.ca/pictures/category/51_big.jpg

 

 

 

 

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY TUYỆT ĐỐI

http://www.industrialencoder.ca/pictures/category/25_big.jpg

+ Bộ mã hóa tuyệt đối một lượt - Trục rỗng: AH580, AH740, AH950

+ Bộ mã hóa tuyệt đối một lượt - Trục rắn: AS581, AS580, AS700, AS900, AP700

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY TUYỆT ĐỐI ĐA HƯỚNG

http://www.industrialencoder.ca/pictures/category/38_big.jpg

+ Bộ mã hóa tuyệt đối nhiều lượt - Trục rỗng: MS581

+ Bộ mã hóa tuyệt đối nhiều lượt - Trục rắn:MS581, MP700

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY CHO KHU VỰC NGUY HIỂM

http://www.industrialencoder.ca/pictures/category/31_big.jpg

+ Bộ Mã Hóa Vòng Quay Cho Khu Vực Nguy Hiểm: Ax700, AX700B, MX700B-BUS, MX700B-SSI, MX700B-CAN

+ Bộ Mã Hóa Vòng Quay Cho Khu Vực Nguy Hiểm - Trục rỗng: IH103

+ Bộ Mã Hóa Vòng Quay Cho Khu Vực Nguy Hiểm - Trục rắn: IX700

BỘ MÃ HÓA CHUYỂN ĐỔI ĐỘNG CƠ

http://www.industrialencoder.ca/pictures/category/29_big.jpg

+Bộ Mã Hóa Chuyển Đổi Động Cơ – Trục Rỗng: CH410, CH580

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY ĐẶC BIỆT

http://www.industrialencoder.ca/pictures/category/33_big.jpg

+ Bộ mã hóa vòng quay – Trục Rắn: XS410,

BỘ MÃ HÓA CHUỖI: DWS50, DWS150, DWS1210, DWS1820,

http://www.industrialencoder.ca/pictures/category/53_big.jpg

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY MỎ DẦU: IH103

http://www.industrialencoder.ca/pictures/category/42_big.jpg

PHỤ KIỆN: IH740 Tether Kit, IH950 Tether Kit, IH103/IH120 Tether Kit, IS581 Square Flange

BỘ MÃ HÓA WASHDOWN: AP700-Parallel Signal Format, MP700,

http://www.industrialencoder.ca/pictures/category/54_big.jpg