Hàng sẵn giá ANS Viet Nam (HCM) ǀ T3 ǀ 10/2020 ǀ No.5

Xuất xứ

Hãng

Model và mô tả

100% UK Origin

MTL Instruments Vietnam

Code: MTL4531 
VIBRATION TRANSDUCER INTERFACE

100% UK Origin

MTL Instruments Vietnam

Code: MTL5582B
RESISTANCE ISOLATOR

100% US Origin

HTM SENSOR Vietnam

Model: R-FS4TZV075
M12 Sensor cable

100% US Origin

HTM SENSOR Vietnam

Model: R-FS4TZV075
M12 Sensor cable

100% USAOrigin

Cosa Xentaur Vietnam

Part Nol: XDT.04.B.0000
XDT in NEMA 4X Box
(Model No XDT- XT100-NEMA CL I DIV, range -100 to 20C, connection size 15, signal output 4-20mA)

100% USAOrigin

Cosa Xentaur Vietnam

Part Nol: SE0.11.A.0000
Sensor Element XTR100 (Range: -100°C to 20°C )

100% USAOrigin

Cosa Xentaur Vietnam

Part Nol: SE0.50.A.0000
Standard Sensor Fitting 500 psi / 34 bar

100% Taiwan  Origin

PCE Instrument Vietnam

Code: PCE-TH 5
Thermo-Hygrometer PCE-TH 5

100% China Origin

ZL (Shanghai Zuo Li Motor) Vietnam

YCT-225-4B
15KW Motor

100% Italy Origin

Din.al Vietnam

COUPLINGS TYPE GEL 3000 R-C
Bore A = 11 mm. + key Bore B = 11 mm.

Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất: