Hàng Pora sẵn giá ANS Viet Nam (HCM) ǀ T4 ǀ 10/2020 ǀ No.9

Tên sản phẩm

Model và mô tả

Hãng xuất sản

SENSOR                            

CẢM BIẾN

PR-E30W

PORA Vietnam

PR-E50W

PORA Vietnam

PR-DU30W

PORA Vietnam

PR-DU50W

PORA Vietnam

PR-L16WA

PORA Vietnam

PR-B20N

PORA Vietnam

PR-S30W

PORA Vietnam

PR-WIR-070

PORA Vietnam

PR-WIR-140

PORA Vietnam

SENSOR BRACKET

PORA Vietnam

M/A
15W

PR-BS-15-60

PORA Vietnam

PR-BS-15-100

PORA Vietnam

PR-BS-15-150

PORA Vietnam

PR-BS-15-200

PORA Vietnam