Hàng sẵn giá ANS Viet Nam (HCM) ǀ T4 ǀ 10/2020 ǀ No.5

Xuất xứ

Hãng

Model và mô tả

100% Korea Origin

Kowel Vietnam

Model: CR99254
Speedi sleeve
(Screw Type Dry Vacuum Pump Repair Parts ㅡ Model: KDPH1500)

100% Korea Origin

Kowel Vietnam

Model: O-G 30G
O-ring (Water line)
(Screw Type Dry Vacuum Pump Repair Parts ㅡ Model: KDPH1500)

100% Korea Origin

Kowel Vietnam

Model: O-G 150V
O-ring (S/Adapter)
(Screw Type Dry Vacuum Pump Repair Parts ㅡ Model: KDPH1500)

100% Korea Origin

Kowel Vietnam

Model: O-V 160V
O-ring (Suction)
(Screw Type Dry Vacuum Pump Repair Parts ㅡ Model: KDPH1500)

100% Korea Origin

Kowel Vietnam

Model: O-P 140V
O-ring (Rep)
(Screw Type Dry Vacuum Pump Repair Parts ㅡ Model: KDPH1500)

100% Korea Origin

Kowel Vietnam

Model: O-AS466V
O-ring (Casing)
(Screw Type Dry Vacuum Pump Repair Parts ㅡ Model: KDPH1500)

100% Korea Origin

Kowel Vietnam

Model: O-AS464V
O-ring (Fep)
(Screw Type Dry Vacuum Pump Repair Parts ㅡ Model: KDPH1500)

100% Korea Origin

Kowel Vietnam

Model: MF-125A
Mesh filter
(Screw Type Dry Vacuum Pump Repair Parts ㅡ Model: KDPH1500)

100% Korea Origin

Kowel Vietnam

Model: MGK-122
Metal gasket
(Screw Type Dry Vacuum Pump Repair Parts ㅡ Model: KDPH1500)

100% Korea Origin

Kowel Vietnam

Model: 11S-35600 (PL-7011028)
Power lock
(Screw Type Dry Vacuum Pump Repair Parts ㅡ Model: KDPH1500)

Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất