Thiết bị giá tốt từ ANS Việt Nam 36

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% USA
Origin

Rosemount
Vietnam

Model : 2051TG2A2B21AS5B4I5M5 + 306RT22BA11
Pressure Transmitter + Modified valve
Made in Singapore
Note : conf range nếu có y/c

100% USA
Origin

Rosemount
Vietnam

Model : 2051TG4A2B21AS5B4I5M5 + 306RT22BA11
Pressure Transmitter + Modified valve
Made in Singapore
Note : conf range nếu có y/c

100% USA
Origin

Rosemount
Vietnam

Model : 2051CD3A22A1AB4I5M5Q4
Pressure Transmitter
Made in Singapore
Note : conf range nếu có y/c