GIỚI THIỆU

Deutschmann Automation Viet Nam

http://www.deutschmann.de

Deutschmann Automation chuyên thiết kế và sản xuất bộ chuyển đổi giao thức, cổng Ethernet công nghiệp và fieldbus, các giải pháp và hệ thống nhúng cũng như các công cụ phát triển cho truyền thông dữ liệu công nghiệp trong môi trường công nghiệp 4.0 hiện nay.

UNIGATE CL CANopen

Deutschmann Vietnam

Protocol Converter for DINrail

Bộ chuyển đổi giao thức

UNIGATE CL DeviceNet

Deutschmann Vietnam

Protocol Converter for DINrail

Bộ chuyển đổi giao thức

UNIGATE CL EtherCAT

Deutschmann Vietnam

Protocol Converter for DINrail

Bộ chuyển đổi giao thức

UNIGATE CL EtherNet/IP 2Port

Deutschmann Vietnam

Protocol Converter for DINrail

Bộ chuyển đổi giao thức

UNIGATE CL Fast Ethernet

Deutschmann Vietnam

Protocol Converter for DINrail

Bộ chuyển đổi giao thức

UNIGATE CL LONWorks

Deutschmann Vietnam

Protocol Converter for DINrail

Bộ chuyển đổi giao thức

UNIGATE CL MPI

Deutschmann Vietnam

Protocol Converter for DINrail

Bộ chuyển đổi giao thức

UNIGATE CL Modbus TCP

Deutschmann Vietnam

Protocol Converter for DINrail

Bộ chuyển đổi giao thức

UNIGATE CL PROFIBUS DP

Deutschmann Vietnam

Protocol Converter for DINrail

Bộ chuyển đổi giao thức

UNIGATE CL PROFINET 2Port

Deutschmann Vietnam

Protocol Converter for DINrail

Bộ chuyển đổi giao thức

UNIGATE CL RS

Deutschmann Vietnam

Protocol Converter for DINrail

Bộ chuyển đổi giao thức

UNIGATE MB CANopen

Deutschmann Vietnam

Protocol Converter for devices with serial Modbus RTU interface

Bộ chuyển đổi giao thức

UNIGATE MB DeviceNet

Deutschmann Vietnam

Protocol Converter for devices with serial Modbus RTU interface

Bộ chuyển đổi giao thức

UNIGATE MB EtherCAT

Deutschmann Vietnam

Protocol Converter for devices with serial Modbus RTU interface

Bộ chuyển đổi giao thức

UNIGATE MB EtherNet/IP 2Port

Deutschmann Vietnam

Protocol Converter for devices with serial Modbus RTU interface

Bộ chuyển đổi giao thức

UNIGATE MB Fast Ethernet

Deutschmann Vietnam

Protocol Converter for devices with serial Modbus RTU interface

Bộ chuyển đổi giao thức

UNIGATE MB Modbus TCP

Deutschmann Vietnam

Protocol Converter for devices with serial Modbus RTU interface

Bộ chuyển đổi giao thức

UNIGATE MB MPI

Deutschmann Vietnam

Protocol Converter for devices with serial Modbus RTU interface

Bộ chuyển đổi giao thức

UNIGATE MB PROFIBUS DP

Deutschmann Vietnam

Protocol Converter for devices with serial Modbus RTU interface

Bộ chuyển đổi giao thức

UNIGATE MB PROFINET 2Port

Deutschmann Vietnam

Protocol Converter for devices with serial Modbus RTU interface

Bộ chuyển đổi giao thức

UNIGATE IC CANopen

Deutschmann Vietnam

Ready-to-install embedded solution

Hệ thống nhúng

UNIGATE IC DeviceNet

Deutschmann Vietnam

Ready-to-install embedded solution

Hệ thống nhúng

UNIGATE IC EtherCAT

Deutschmann Vietnam

Ready-to-install embedded solution

Hệ thống nhúng

UNIGATE IC EtherNet/IP

Deutschmann Vietnam

Ready-to-install embedded solution

Hệ thống nhúng

UNIGATE IC Fast Ethernet

Deutschmann Vietnam

Ready-to-install embedded solution

Hệ thống nhúng

UNIGATE IC LONWorks

Deutschmann Vietnam

Ready-to-install embedded solution

Hệ thống nhúng

UNIGATE IC Modbus RTU

Deutschmann Vietnam

Ready-to-install embedded solution

Hệ thống nhúng

UNIGATE IC Modbus TCP

Deutschmann Vietnam

Ready-to-install embedded solution

Hệ thống nhúng

UNIGATE IC MPI

Deutschmann Vietnam

Ready-to-install embedded solution

Hệ thống nhúng

UNIGATE IC PROFIBUS DP

Deutschmann Vietnam

Ready-to-install embedded solution

Hệ thống nhúng

UNIGATE IC PROFINET

Deutschmann Vietnam

Ready-to-install embedded solution

Hệ thống nhúng

UNIGATE IC RS

Deutschmann Vietnam

Ready-to-install embedded solution

Hệ thống nhúng

UNIGATE IC2 EtherCAT

Deutschmann Vietnam

The fast Embedded Module

Mô-đun nhúng

UNIGATE IC2 Fast Ethernet

Deutschmann Vietnam

The fast Embedded Module

Mô-đun nhúng

UNIGATE IC2 Modbus TCP

Deutschmann Vietnam

The fast Embedded Module

Mô-đun nhúng

UNIGATE IC2 PROFIBUS

Deutschmann Vietnam

The fast Embedded Module

Mô-đun nhúng