compact-high-capacity-compression-type-loadcell.png

Cảm biến tải UNMR-20KN Unipulse

Cảm biến tải dạng nén kích thước nhỏ với đường kính 21 mm và chiều cao 10 mm

● Dải đo 10 kN / 20 kN
● Vật liệu chế tạo: Thép không gỉ
● 
Cảm biến tải dạng nén kích thước nhỏ với đường kính 21 mm và chiều cao 10 mm