cam-bien-tai-5.png

Model: UNTCH-10KN  ǀ  Cảm biến tải

Mô tả:

● Dải đo 5 kN / 10 kN / 20 kN / 50 kN / 100 kN

● Vật liệu chế tạo: Thép hợp kim đặc biệt

● Thích hợp nhất cho kiểm soát lực trong lắp ghép, đóng chốt, v.v..