poppet-valves-for-vacuum.png

Van điện từ dạng nút  AG-3062 Univer

Type: AG.
3/2 NC.
Nhiệt độ môi trường xung quanh: max +50°С.
Commutation system: poppet.
Nguồn điện: 110 V DC- 230 V DC.
Điện năng tiêu thụ: 11 W(DC)- 10 VA(AC).
Manual override:impulse screw - 2 positions.
Electropilot U2.
3/2 NC.