simple-type-vertical-motorized-test-stand.png

Model: MX-500N   ǀ Máy đo lực kéo, nén Hans-Schmidt

Đặc điểm:

* Đạt được độ lặp lại cao với tốc độ và vị trí kiểm tra không đổi

* Thực hiện ở 3 chế độ, bao gồm cả chế độ chu kỳ liên tục cho các thử nghiệm lặp đi lặp lại

* Xử lý một loạt các ứng dụng thử nghiệm để đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm với các tùy chọn như -S (thang độ dài) và -L (hành trình dài) * - Tùy chọn L chỉ khả dụng cho MX-500N và MX-1000N

* Cung cấp chức năng ngăn ngừa quá tải và kiểm soát lực khi được kết nối với máy đo lực * Được kích hoạt khi máy đo lực dòng ZTS / ZTA và cáp CB-508 được sử dụng cùng nhau