2-port-standard-serial-to-ethernet-modbus-gateways.png

Model: Mgate MB3280  ǀ  2-port standard serial-to-Ethernet Modbus gateways

Mô tả:

- Hỗ trợ định tuyến thiết bị tự động để cấu hình dễ dàng

- Hỗ trợ định tuyến bằng cổng TCP hoặc địa chỉ IP để triển khai linh hoạt

- Chuyển đổi giữa giao thức Modbus TCP và Modbus RTU / ASCII

- 1 cổng Ethernet và 1, 2 hoặc 4 cổng RS-232/422/485

- 16 cổng master TCP đồng thời tối đa có thể lên đến 32 yêu cầu đồng thời trên mỗi cổng master

 - Thiết lập và cấu hình phần cứng dễ dàng