modbus-gateway-moxa.png

Model: MGate MB3270  ǀ  Modbus gateway Moxa

Đặc điểm:

* Hỗ trợ định tuyến thiết bị tự động cấu hình dễ dàng

* Hỗ trợ định tuyến bằng cổng TCP hoặc địa chỉ IP triển khai linh hoạt

* Kết nối tới 32 máy chủ Modbus TCP

* Kết nối tối đa 31 hoặc 62 Modbus RTU / ASCII slave

* Được truy cập bởi tối đa 32 máy khách Modbus TCP (giữ lại 32 yêu cầu Modbus cho mỗi Máy chủ)

* Hỗ trợ chủ nối tiếp Modbus đến truyền thông phụ nối tiếp Modbus

* Phân tầng Ethernet tích hợp để đi dây dễ dàng

* 10 / 100BaseTX (RJ45) hoặc 100BaseFX (chế độ đơn hoặc đa chế độ với đầu nối SC / ST)

* Đường hầm yêu cầu khẩn cấp đảm bảo kiểm soát QoS

* Giám sát lưu lượng Modbus được nhúng để khắc phục sự cố dễ dàng

* Cổng nối tiếp với bảo vệ cách ly 2 kV (đối với kiểu máy “I”)

* Nhiệt độ hoạt động rộng -40 đến 75 ° C

* Hỗ trợ đầu vào nguồn DC kép dự phòng và 1 đầu ra rơle