8-port-managed-ethernet-switch.png

Model: EDS-508A  ǀ  Bộ chuyển đổi Moxa

Đặc điểm:

* Turbo Ring và Turbo Chain (thời gian khôi phục <20 ms @ 250 công tắc) và STP / RSTP / MSTP để dự phòng mạng

* TACACS +, SNMPv3, IEEE 802.1X, HTTPS và SSH nhằm tăng cường bảo mật mạng

* Quản lý mạng dễ dàng bằng trình duyệt web, CLI, Telnet / bảng điều khiển nối tiếp, tiện ích Windows và ABC-01

* Hỗ trợ MXstudio để quản lý mạng công nghiệp dễ dàng, trực quan