epower™-controller.png

Bộ điều khiển nguồn EPOWER/3PH/160A/600V/XXX/XXX/XXX/OO/PB/XX/XX/XX/XXX/XX/XX/XX/XX/XX/XX////////// Eurotherm

Bộ điều khiển nguồn SCR nâng cao của EPower sử dụng các công nghệ và cải tiến mới nhất để quản lý quy trình và giảm chi phí năng lượng. Ở mọi cấp độ, nó mang đến cho bạn sự linh hoạt cần thiết để đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của bạn hiện tại và trong tương lai