nanodac™-recorder-controller.png

Bộ ghi dữ liệu/ Bộ điều khiển Eurotherm  NANODAC/VH/X/X/LRR/XX/TS/SV/XXXXX/ENG/XX/XXX/XXX/XX/XX

Bộ ghi dữ liệu/bộ điều khiển nanodac™ cung cấp khả năng ghi đồ họa tối ưu kết hợp với điều khiển PID trong 1 kích thước nhỏ gọn. Bộ giá treo bảng điều khiển ¼ DIN nhỏ gọn cung cấp bốn đầu vào phổ quát có độ chính xác cao để ghi dữ liệu và điều khiển PID. Thiết bị ghi dữ liệu an toàn với khả năng điều khiển chính xác này được tăng cường bằng màn hình ¼ VGA đủ màu để mang lại giao diện vận hành rõ nét cho cả những máy nhỏ nhất.