efit-scr-power-controller.png

Bộ điều khiển EFIT 16A/230V/4MA20/PA/ENG/SELF/CL/NOFUSE/-/ Eurotherm

Dễ dàng tích hợp và chạy thử, nhưng vẫn tiết kiệm chi phí cao, bộ điều khiển công suất EFit cung cấp khả năng kiểm soát không thỏa hiệp đối với các bộ phận làm nóng bằng điện trở và hồng ngoại.