cam-bien-nhiet-do-va-do-am-1.png

Model: HMD62  ǀ  Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm

Mô tả:

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm Vaisala HUMICAP® HMD62 được thiết kế để theo dõi độ ẩm và nhiệt độ tương đối trong hệ thống quản lý năng lượng trong các tòa nhà. Sự kết hợp của độ chính xác cao 1,5%, độ ổn định và hoạt động đáng tin cậy làm cho sản phẩm này trở thành lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi tính khắt khe