humidity-and-temperature-meter-series-hmt330.png

Model: HMT330 3E0B101DBAA100A0AACBAA1 ǀ Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm Vaisala

Đặc điểm:

*Đáng tin cậy và ổn định

Phép đo chính xác và ổn định ngay cả trong các điều kiện khắt khe mang lại dữ liệu đáng tin cậy. Cấu tạo của máy phát phù hợp với các công việc nặng nhọc trong các ứng dụng công nghiệp.

*Có thể cấu hình và sẵn sàng để cài đặt

Sản phẩm được lắp ráp và định cấu hình theo yêu cầu của người dùng. Giao diện người dùng đa ngôn ngữ và có sẵn bằng tiếng Anh, Đức, Pháp, Nhật và Trung Quốc.