thiet-bi-do-mat-do-diem-suong-cam-tay-1.png

Model: DM70 F0B1A3B1  ǀ  Thiết bị đo mật độ điểm sương cẩm tay

Mô tả:

- Cảm biến Vaisala DRYCAP với chức năng tự động hiệu chuẩn độc đáo

- Ba kiểu máy, phạm vi đo lường chính xác từ -60 ° C ... + 60 ° C (-76 ° F ... + 140 ° F)

- Dữ liệu có thể được ghi và chuyển sang PC thông qua phần mềm MI70 Link

- Hoạt động với nhiều đầu dò; độ ẩm tương đối và đầu dò CO2 cũng có thể được kết nối với chỉ báo MI70

- Hiệu chuẩn có thể truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn quốc gia (bao gồm chứng chỉ)