cam-bien-do-am-intercap.png

Model: 15778HM  ǀ  Cảm biến độ ẩm Intercap

Đặc điểm:

Cảm biến độ ẩm có thể dùng cho tất cả các máy đo Vaisala tương thích: HMD40, HMD50, HMW40, HMW50, HMD42, HMW53, HMW80, HMP60, HMP50 và HUMITTER Series.

Cũng được sử dụng làm phụ tùng thay thế cho HMD60Y, HMD60U, HMD70U, HMD70Y và HMT330.

Với các thiết bị này, cần điều chỉnh để đạt được độ chính xác được chỉ định sau khi thay đổi cảm biến