current-collector.png

Model: UDST 400/35  ǀ  Bộ gom điện/Con lăn lấy điện Vahle

UDST 400/35 là bộ gom điện/ con lăn dẫn điện được sử dụng trong trường hợp hệ thống thanh ray dẫn mở ngang.

Với dây dẫn AE, bộ gom, hoạt động chủ yếu ở một vị trí hoặc với tốc độ di chuyển rất thấp 10 m / phút. chỉ được phép làm việc với 50% dòng điện liên tục.