cam-bien-do-muc-bang-song-am.png

Model: TLX-120AP1  ǀ  Cảm biến đo mức bằng sóng âm

Mô tả:

Đo mức các chất rắn dạng bột một cách chính xác mà không chịu ảnh hưởng bởi bụi bẩn

Chỉ cần cài đăt chiều dài cần đo trong phạm vi dải đo của đồng hồ, giá trị đo được truy xuất bằng tín hiệu đầu ra DC4~20mA và mạch xung.

Trong mỗi bộ điểu khiển đều có gắn 1 con chip nhỏ để kiểm soát tình trạng vận hành của sản phẩm, khi xảy ra bất cứ trục trặc gì như kết nối bị đứt hoặc tín hiệu đầu ra bị chậm thì ngay lập tức sẽ phát báo động và phát sáng bằng đèn LED.

Độ dài đo lớn nhất: - TLX-120AP1:12 м / TLX-200AP :20м