rotary-paddle-type-level-switch-6.png

Công tắc mức dạng xoay loại trục  PRL-100EB/ED  Towa Seiden

Đặt tính của sản phẩm

Lắp đặt và điều khiển dễ dàng

Không thể điều chỉnh độ nhạy

Nhiệt độ thay đổi không đáng kể sẽ không làm ảnh hưởng hoạt động máy.

Phù hợp với đo mức cho những bồn chứa chất dạng hạt.