handheld-thermometer-3.png

Model: HD-1150K  ǀ  Nhiệt kế cầm tay Anritsu

Đặc điểm:

 Chống thấm nước đạt chuẩn IPX5

 Tạm dừng nhiệt kế bằng phím HOLD và giữ các kết quả đọc hiện tại

 Nhiệt kế sẽ tự động tắt nguồn sau 5 phút không sử dụng